ÖstgötaTrafiken

Onestop ID
Agencies
  • ÖstgötaTrafiken
Locations
Contact
ÖstgötaTrafiken is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. ÖstgötaTrafiken provides transit services in the following locations: Sweden, Östergötland; Sweden, Östergötland, Linköping; Sweden, Östergötland, Norrköping.

Source Feed(s)


Operator Service