Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation

The GTFS feeds associated with this page were fetched 2615 days ago; use caution or check if newer data is available.
Onestop ID
Agencies
  • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation
Locations
Contact
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation provides transit services in the following locations: Greece, Attiki; Greece, Attiki, Athens; Greece, Attiki, Piraeus.

Source Feed(s)

Transitland fetches and imports data from one or more source feeds for each operator. Learn more about operators and source feeds in the Transitland documentation.

Source feed Onestop IDSource specAssociation typeMatched GTFS agency Links to view
GTFSAssociated Feed Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation Feed Archived feed versions

Operator Service