Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation provides transit services in the following locations: Greece, Attiki, Piraeus; Greece, Attiki, Athens; Greece, Attiki.
The GTFS feeds associated with this page were fetched 1760 days ago; use caution or check if newer data is available.
Onestop ID
o-swb-ΟργανισμόςΑστικώνΣυγκοινωνιώνΟΑΣΑ~Αthensurbantransportorga
Agencies
  • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation
Locations
Contact
  • http://www.oasa.gr

Source Feed(s)

This operator includes data from the feed record with Onestop ID of f-swb-ΟργανισμόςΑστικώνΣυγκοινωνιώνΟΑΣΑ~Αthensurbantransportorga See the feed record for Transitland's archive of fetched versions, as well as URLs for accessing the feed.


Operator Service