Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation

The GTFS feeds associated with this page were fetched 2356 days ago; use caution or check if newer data is available.
Onestop ID
Agencies
  • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation
Locations
Contact
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ - Αthens Urban Transport Organisation provides transit services in the following locations: Greece, Attiki, Piraeus; Greece, Attiki, Athens; Greece, Attiki.

Source Feed(s)


Operator Service