מועצה אזורית גולן

מועצה אזורית גולן is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. מועצה אזורית גולן provides transit services in the following locations: Israel, HaZafon, Nazareth; Syria, Golan, Al Qunaytirah; Israel, HaZafon.
The GTFS feeds associated with this page were fetched 373 days ago; use caution or check if newer data is available.
Onestop ID
o-svc-מועצהאזוריתגולן
Agencies
  • מועצה אזורית גולן
Locations
Contact
  • https://www.golan.org.il/

Source Feed(s)

This operator includes data from the GTFS feed record with Onestop ID of f-sv-גלים~מועצהאזוריתגולן~אפיקים~דןצפון~דןבדרום~דןבארשבע~ירושלים See the feed record for Transitland's archive of fetched versions, as well as URLs for accessing the feed.


Operator Service