כבל אקספרס

כבל אקספרס is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. כבל אקספרס provides transit services in the following locations: Israel, Haifa, Haifa; Israel, Haifa.
Onestop ID
o-svbfm-כבלאקספרס
Agencies
  • כבל אקספרס
Locations
Contact
  • https://cableexpress.co

Source Feed(s)

This operator includes data from the GTFS feed record with Onestop ID of f-sv-גלים~מועצהאזוריתגולן~אפיקים~דןצפון~דןבדרום~דןבארשבע~ירושלים See the feed record for Transitland's archive of fetched versions, as well as URLs for accessing the feed.


Operator Service