תנופה

תנופה is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. תנופה provides transit services in the following locations: Israel, Jerusalem; West Bank, West Bank; Israel, Jerusalem, Jerusalem.
Onestop ID
o-sv8-תנופה
Agencies
  • תנופה
Locations
Contact
  • https://www.tnufa-t.com/

Source Feed(s)

This operator includes data from the GTFS feed record with Onestop ID of f-sv-גלים~מועצהאזוריתגולן~אפיקים~דןצפון~דןבדרום~דןבארשבע~ירושלים See the feed record for Transitland's archive of fetched versions, as well as URLs for accessing the feed.


Operator Service