אגד תעבורה

אגד תעבורה is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. אגד תעבורה provides transit services in the following locations: Israel, Tel Aviv, Tel Aviv-Yafo; Israel, HaMerkaz; Israel, Jerusalem, Jerusalem; West Bank, West Bank.
The GTFS feeds associated with this page were fetched 373 days ago; use caution or check if newer data is available.
Onestop ID
o-sv8-אגדתעבורה
Agencies
  • אגד תעבורה
Locations
Contact
  • http://www.egged-taavura.co.il

Source Feed(s)

This operator includes data from the GTFS feed record with Onestop ID of f-sv-גלים~מועצהאזוריתגולן~אפיקים~דןצפון~דןבדרום~דןבארשבע~ירושלים See the feed record for Transitland's archive of fetched versions, as well as URLs for accessing the feed.


Operator Service