מועצה אזורית אילות

Onestop ID
o-sv2-מועצהאזוריתאילות
Agencies
  • מועצה אזורית אילות
Locations
Contact
  • https://www.eilot.org.il/bus/
מועצה אזורית אילות is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. מועצה אזורית אילות provides transit services in the following locations: Israel, HaDarom; Jordan, Aqaba; Jordan, Aqaba, Al Aqabah.

Source Feed(s)


Operator Service