מועצה אזורית אילות

מועצה אזורית אילות is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. מועצה אזורית אילות provides transit services in the following locations: Jordan, Aqaba; Israel, HaDarom; Jordan, Aqaba, Al Aqabah.
The GTFS feeds associated with this page were fetched 373 days ago; use caution or check if newer data is available.
Onestop ID
o-sv2-מועצהאזוריתאילות
Agencies
  • מועצה אזורית אילות
Locations
Contact
  • http://www.callkav.gov.il/

Source Feed(s)

This operator includes data from the GTFS feed record with Onestop ID of f-sv-גלים~מועצהאזוריתגולן~אפיקים~דןצפון~דןבדרום~דןבארשבע~ירושלים See the feed record for Transitland's archive of fetched versions, as well as URLs for accessing the feed.


Operator Service