מוניות רב קווית 4-5

מוניות רב קווית 4-5 is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. מוניות רב קווית 4-5 provides transit services in the following locations: .
The GTFS feeds associated with this page were fetched 373 days ago; use caution or check if newer data is available.
Onestop ID
o-sv-גלים~מועצהאזוריתגולן~אפיקים~דןצפון~דןבדרום~דןבארשבע~ירושלים-4~5
Agencies
 • מוניות רב קווית 4-5
Locations
  Contact
  • https://isrssl.isrcorp.co.il:8093/taxi_45

  Source Feed(s)

  This operator includes data from the GTFS feed record with Onestop ID of f-sv-גלים~מועצהאזוריתגולן~אפיקים~דןצפון~דןבדרום~דןבארשבע~ירושלים See the feed record for Transitland's archive of fetched versions, as well as URLs for accessing the feed.


  Operator Service