מוניות רב קווית 4-5

Onestop ID
o-sv-גלים~מועצהאזוריתגולן~אפיקים~דןצפון~דןבדרום~דןבארשבע~ירושלים-4~5
Agencies
  • מוניות רב קווית 4-5
Locations
Contact
  • https://isrssl.isrcorp.co.il:8093/taxi_45
מוניות רב קווית 4-5 is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. מוניות רב קווית 4-5 provides transit services in the following locations: .

Source Feed(s)


Operator Service