Προστιακός Σιδηρόδρομος Πατρών (Suburban Railway of Patras)

Προστιακός Σιδηρόδρομος Πατρών (Suburban Railway of Patras) is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. Προστιακός Σιδηρόδρομος Πατρών (Suburban Railway of Patras) provides transit services in the following locations: Saudi Arabia, Makkah, Jeddah.
The GTFS feeds associated with this page were fetched 1398 days ago; use caution or check if newer data is available.
Onestop ID
o-sgg5z-gr~ΠροστιακόςΣιδηρόδρομοςΠατρών
Agencies
  • Προστιακός Σιδηρόδρομος Πατρών
Locations
Contact
  • http://www.trainose.gr/επιβατικό-έργο/προαστιακός-σιδηρόδρομος/προαστιακός-πάτρας/

Source Feed(s)

This operator includes data from the feed record with Onestop ID of f-sgg5z-gr~ΠροστιακόςΣιδηρόδρομοςΠατρών See the feed record for Transitland's archive of fetched versions, as well as URLs for accessing the feed.


Operator Service