GTFS feed: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o., Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o., Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. and 8 additional operators

This is a GTFS feed with data for Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o., Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o., Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. and 8 additional operators with the Onestop ID of f-u3k4-miejskieprzedsiębiorstwokomunikacyjnespzoowpoznaniu~kórni. Transitland has archived 22 versions of this feed, which are available to query by API and to download.
Onestop ID
f-u3k4-miejskieprzedsiębiorstwokomunikacyjnespzoowpoznaniu~kórni
Format
GTFS
URLs
  • Current Static GTFS: https://www.ztm.poznan.pl/pl/dla-deweloperow/getGTFSFile
  • Historic GTFS: https://www.ztm.poznan.pl/pl/dla-deweloperow/getGTFSFile/?file=20190528_20190531.zip
Last Fetch
Unknown
License
  • License URL: https://www.ztm.poznan.pl/assets/pliki/Zasady-korzystania-ZTM-Poznan.pdf

Operator(s) Associated with this Feed

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u37c-przedsiębiorstwousługkomunalnychkomornikispzoo See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u37f-komunikacjagminytarnowopodgórnetpbusspzoo See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u37f-zakładusługkomunikacyjnychrokbusspzoo See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u3k1-kórnickieprzedsiębiorstwoautobusowekombusspzoo See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u3k1-zakładkomunalnywkleszczewiespzoo See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u3k4-przedsiębiorstwowielobranżowetranskomspzoo See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u37f-zakładkomunikacjipublicznejsuchylasspzoo See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u3k1-przedsiębiorstwotransportowetranslubspzoo See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u3k4-miejskieprzedsiębiorstwokomunikacyjnespzoowpoznaniu See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u3k4-SwarzędzkiePrzedsiębiorstwoKomunalne See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.

This feed is associated with the operator record with Onestop ID of o-u3k4-urządgminydopiewo See this operator for more metadata related to this feed and to explore routes, stops, and other data imported from this feed.


Archived Feed Versions